– Det fins en mulig forklaring på de økte boligprisene, men det har ingenting med oppheving av boplikten å gjøre

Av