Kanskje er det nettopp boplikten som hindrer en mulig befolkningsvekst i Risør kommune.

Av