Borgerlig kupp i Risør

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

I mine tanker 1. september d.å ”, om utviklingen i ” Flisvika” og for så vidt Risør generelt, stilte jeg spørsmålet: Trenger egentlig samfunnet Risør 100 fritidsboliger uten boplikt for sin videre utvikling? Torsdag 20. september oppfatter jeg at spørsmålet besvares indirekte av partikonstellasjonen Venstre, KrF, Høyre og FrP. De vil gå inn for en sterk økning av hyttestørrelsen, fritak for boplikt på Holmen og boligbygging på Buvikplatået og Hasalen. Åpenbart mener de samstemt at bygging av fritidsboliger, gjerne med fritak av bo-plikt om de finner det tjenlig, er et vesentlig (kanskje det beste?) bidrag til næringsutvikling. Interessant er det da å lese videre om SV og deres tanker om muligheter for sjøbasert næring. Jeg oppfatter at partikonstellasjonen og SV neppe har samme prioritering hva angår virkemidler i næringsutviklingen. Mitt spørsmål er derfor like aktuelt – mener samlet sett flertallet av Risørs beboere at åpenbar forskjellsbehandling i virkemidlene er akseptabelt i næringsutviklingen? Vil de at byen med dens særpreg av gammel, verneverdig trebebyggelse og herlige omgivelser skal ”selges” slik at noen få kan oppnå en kortsiktig profitt? Følgen må da bli enda flere mørke hus i vinterhalvåret og overbefolkning om sommeren?

Bjørn Kolle

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags