Det er viktig at alle brukere er klar over hovedformålet med veien, som til tider vil sette begrensninger for tur og skigåere

Av