Oppfordrer til å sende informasjon om hvor allmennheten hindres adgang til offentlige områder

Ordfører Per Kristian Lunden

Ordfører Per Kristian Lunden Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ordfører Per Kr. Lunden har bedt rådmannen forberede en sak for å avklare bruk av og rettigheter til kommunal grunn i strandsonen på Tangen og Kastellet.

DEL

MeningerJeg ser poengene til Morten Riis-Gjertsen som i et leserinnlegg i Aust Agder Blad tirsdag 31. juli er bekymret over tiltakende privatisering av strandsonen i Risør, med Tangen og Kastellet som eksempler.

Det er viktig å ivareta allmennhetens interesser og det er viktig å passe på at ikke folk tar seg til rette på kommunens grunn.

Forbereder sak

Dette har vært diskutert politisk tidligere, men det er sikkert grunn til å gjøre det igjen. Det er formannskapet som forvalter kommunens grunneierrettigheter på vegne av bystyret og det er den politisk valgte Miljø og teknisk komite som arbeider spesielt med plansaker som oppspill til bystyret.

Jeg har derfor bedt rådmannen forberede en sak både for formannskap og miljø og teknisk komite der vi avklarer bruk av og rettigheter til kommunal grunn i strandsonen på Tangen og Kastellet. Det vil også gi grunnlag  for å se om og eventuelt hvor private grunneiere har tatt seg til rette og om og eventuelt hvor allmennheten hindres.

Jeg oppfordrer Riis-Gjertsen og andre om å sende meg informasjon om hvor de mener allmennheten hindres adgang til offentlige områder, slik at vi kan bli så konkrete som mulig i gjennomgangen. Formannskap og komite må også bruke tid på befaringer.

Hensyn til allmennheten

I dette arbeidet vil det være interessant å se hvor kommunen eier eller har rettigheter og hvor private eier og har rett på privatlivets fred. Det er også viktig å se hvilket lovverk som gjelder og kanskje også rettspraksis på området.

Det vil også være interessant å se de vedtak som er gjort politisk for å se om det er oss politikerne selv som har tillatt en gradvis privatisering.

I noen tilfeller vil i alle fall politikerne ha, oftest etter befaring, tillatt grensejusteringer som både tar hensyn til allmennheten og som gjør det enklere for huseiere å utbedre bolig eller tomt.

Jeg viser ellers til Miljødirektoratet som sier: ”Allemannsretten er et gratis fellesgode. Retten er tuftet på hensynsfull opptreden i forhold til grunneiere, andre brukere og respekt for naturmiljøet.  Når du benytter deg av allemannsretten må du huske på de høflighetsnormene som følger med retten. Dette er særlig viktig når du ferdes på områder nært opp til hus eller hytte. Stikkord i denne sammenheng er vanlig høflighet, romslighet og toleranse. En oppfordring både til allmennheten og grunneiere!”

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags