Risør Rødt sier nei til fritt skolevalg

Av
DEL

LeserbrevRegjeringa har besluttet å innføre «fritt skolevalg», det vil si karakterbasert opptak, til videregående skoler i alle landets fylker fra og med neste skoleår.
Dette skjer samtidig som et ekspertutvalg, satt ned av skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, er i gang med å utrede ny inntaksordning til de videregående skolene i Oslo.
Forslaget til forskriftsendring er nå på høring med frist 30. desember
Det er svært beklagelig at regjeringa ikke avventer ekspertutvalgets tilrådinger og konklusjoner som er berammet til januar 2020.
Regjeringa/Udir har ute på høring to forslag til ny inntaksordning. Begge betyr mer eller mindre «fritt skolevalg» for de flinkeste elevene og tilsvarende «tvunget valg» for de mindre flinke. Dette kan lett skape A- og B-skoler og påskynde en sentralisering av videregående skolestruktur, stikk i strid med Agder fylkeskommunes uttalte mål.
Det er svært beklagelig at regjeringa med dette har fjernet «nærskoleprinsippet», som Aust-Agder fylkeskommune støtter og har vedtatt.
Vi oppfordrer alle partier i Risør bystyre om å uttale seg i saken og å svare på høringen. Fristen utløper 30. desember!

Høringsuttalelse til Udir vedrørende «fritt skolevalg»:

«Risør Rødt går imot Utdanningsdirektoratets endringsforslag i Opplæringsloven vedr. «fritt skolevalg».

Beslutningsmyndigheten knyttet til inntaksprinsipp i videregående opplæring bør ligge hos fylkeskommunene. Risør Rødt mener det er feil å flytte beslutningsmyndigheten fra det regionale folkevalgte nivået, som har ansvaret for videregående opplæring, til nasjonale myndigheter. Dette svekker det regionale selvstyret, og harmonerer i liten grad med intensjonene i regionreformen om å styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutviklere.

Risør videregående skole (RVS) er i dag en god skole som satser offensivt for å overleve. Risør Rødt frykter at «fritt skolevalg» vil bidra til økt sentralisering og at det på sikt vil kunne svekke RVS sin framtid som en fullverdig skole med et bredt utdanningstilbud.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags