«Aldri tenk at det er bedre for noen at du går bort» sa Maud Angelica i sin tale

Av