Meningsløshetens trasé

Av
DEL

LeserbrevBrev til politikere i Risør formannskap, bystyre, rådmann og saksbehandler/kommuneplan. Utbygging av Risørveien/valg av trase C på Lindstøl.

Vi ønsker med dette å få frem at rådmannens innstilling til linjeforslaget (altetnativ C) for Risørveien, som går sør for husene på Lindstøl, bør bortfalle som alternativ i kommende kommuneplan. Linjevalget vil ha svært store konsekvenser for oss beboere på Øvre Lindstøl (se høringsinnspill til kommuneplanen). Generelt er det også svært betenkelig at rådmannen går for den traseen som fylkesmannen har meldt innsigelser på. Vi mener at ved å utbedre allerede eksisterende vei med gang- og sykkelsti, over/undergang for krysning av veien og med 60 km/t fartsbegrensning, så vil dette spare både klima, miljø og kulturminner.

Dette vil også føre til kraftig reduksjon av utgiftene i forbindelse med utbygging av ny Risørvei .Fylkesmannens innsigelser vil også kunne tas hensyn til. Vi vet at det ligger planer om en rundkjøring inn til Hestmyr, og farten må uansett reduseres. Ved å opprettholde 60 km/t på eksisterende vei forbi Lindstøl, vil det kun føre til en økt kjøretid på 4,7 sekunder sammenlignet med 80 km/t gjennom ny trasè C. Vi ønsker å beholde Lindstøl som et attraktivt og landlig boområde, i sykkelavstand til byen.

Denne saken har vi som beboere hatt hengende over oss siden juni 2018 og som har gitt oss alvorlige bekymringer for vår fremtid på Lindstøl.

Med hilsen beboere i Risørveien 290, 294, 296, 306, 308
Håkon Sandvik
Grete A. Sandvik
Espen Hageli Henriksen
Kathrine M. Pedersen
Andreas Larsen
Heidi Rødven
Tone Andreassen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags