– Vi må også ta mye mer hensyn til de som bor langs Risørveien og naturen

Frida Fred Dørsdal mener det må jobbes for en sikker og lite miljøbelastende Risørvei.

Frida Fred Dørsdal mener det må jobbes for en sikker og lite miljøbelastende Risørvei. Foto:

Av
DEL

LeserbrevRisør Rødt er enig i at rød korridor er den foretrukne linja. Vi er derimot kritiske til dagens plan. Rød korridor som nå ønskes lagt inn i kommuneplanen er smal og gir lite mulighet til viktige lokale tilpasning forbi for eksempel Moen, Bossvika og Lindstøl.

Silingsrapporten er grov, skjematisk og basert på kart og databaser som på grunn av liten utbyggingsaktivitet i Risør består av lite kartlagte verdier i kommunen, både knyttet til naturmangfold og kulturmiljø.
Føringer i silingsrapporten vedrørende dimensjonering og fartsgrense stiller vi også spørsmål ved. Det er mangler i konsekvensvurderingen som gjør at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok for å ta stilling til om valgt linje er den foretrukne. Risikoen for at man ved nøyere kartlegging i reguleringsplanfasen gjør funn som man må ta hensyn til er stor. Å vedta en smal korridor med krav om sammenhengende 80 km/t gir oss ikke det handlingsrommet vi trenger for å velge de gode løsningene i videre planfase.

Vi har stor forståelse for at folk ønsker kortere reisetid og en tryggere vei, men må det være et mål om 80 km/t på hele strekningen? Risør Rødt ønsker å se på et alternativ der vi utbedrer farlige punkter, bygger sammenhengende gang- og sykkelvei og øker farten på de strekningene der dette lar seg gjøre uten de største inngrepene. Det kan både være å øke farten mellom grendene, men også å øke farten gjennom disse. Det siste forutsetter blant annet at det er tilstrekkelig sikkert og kan bety over- og eller underganger, gjerder eller lignende i tillegg til gang- og sykkelvei. Hvis dette kan gjøre Risørveien trygg samtidig som man sparer 1 minutt i reisetid sammenlignet med i dag, så vil vi ikke ofre natur og bygder for å spare enda ett minutt.

Risør Rødt mener de videre arbeidene med Risørveien må gå bort ifra premisset om 80 km/t og jobbe for en sikker og lite miljøbelastende vei som tar større hensyn til lokalsamfunnene langs strekningen i tillegg til redusert reisetid. Risør kommunes hovedmålsetting for veiutbygging skal være «tryggere vei og mer miljø- og bovennlig vei», ikke «høyere fart» som er kommunens vedtatte hovedmålsetting. Høyere fart må være et bonus.

Mange som bor langs Risørveien synes ikke medvirkningsprosessen har vært god nok og er med god grunn bekymret for sine hjem, eiendommer og rekreasjonsområder. Vi har tidligere sagt at vi først og fremst vil jobbe for å ta vare på oss som allerede bor her i kommunen. Det innebærer at vi må sørge for en tryggere og bedre vei for pendlere og andre reisende, men vi må også ta mye mer hensyn til de som bor langs Risørveien og naturen, enn det som er lagt vekt på i planprosessen fram til i dag.

Frida Fred Dørsdal
Bystyremedlem, Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags