– Vi må passe på veteranene våre

Fra veterankonferansen i Kristiansand. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til venstre.

Fra veterankonferansen i Kristiansand. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til venstre. Foto:

Av
DEL

MeningerKommunene har et spesielt ansvar for å ivareta og hedre veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner. I Risør arbeides det med en egen veteranplan som skal legge rammene for kommunens innsats.

Etter sterke oppfordringer fra veteranene i Risør deltok jeg tirsdag og onsdag på Forsvarets store veterankonferanse i Kristiansand. Bystyret i Risør har også vedtatt at det skal lages en egen veteranplan. Saken er tatt opp både i spørsmål og innlegg, blant annet fra Anette Lunner (H). Den nasjonale veterankonferansen ga meg som ordfører ny og viktig innsikt i veteranenes situasjon. Den håper jeg blir nyttig både når vi hedrer veteranene på Frigjørings- og veterandagen 8. mai og for den lokale oppfølgingen av veteranene.

Over 100 000 norske soldater har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. Det spenner fra Tysklandsbrigaden like etter krigen til dagens operasjoner i for eksempel Afghanistan og Mali. Fram til i dag har den norske styrkene blitt betydelig profesjonalisert. I dag er det stor sett bare spesialtrente yrkessoldater som reiser ut etter grundige forberedelser og tett oppfølging etter oppholdet ute. Mange reiser også ut flere ganger med korte hjemmeopphold imellom. Oppdragene ute er farlige. Det legges stress og uro på soldaten og ikke minst familien hjemme. Å ivareta hele familien til veteranen var et hovedtema under veterankonferansen. Også i kommunene krever det ny kunnskap hos lærere, helsesykepleiere og andre som er i nærkontakt med barn og ungdom.

Vi vet ikke hvor mange veteraner vi har i Risør, men det kan være over 100 bare i vår kommune. Veteranene er organisert i ulike foreninger og noen er ikke organisert i det hele tatt. Noen er svært opptatt av veteranstatusen, andre lar det ligge som et minne om eventyrlyst i ungdomsårene. Noen sliter med ettervirkninger, andre ikke. På veterankonferansen kom det fram at veteranene ikke har nevneverdig dårligere helse enn befolkningen ellers. Men veteranene kan bære på traumer og sterke opplevelser som kan forklare både fysiske og psykiske plager lenge etter uteoppholdet. Det stiller krav til fastleger og andre helsearbeidere.

Selv om Forsvaret har et godt apparat rundt dagens veteraner, har det ikke alltid vært slik. Tidligere, blant annet ved store kontingenter som reiste til Libanon i perioden fra 1978 til 1998, hadde de fleste bare gjennomført førstegangstjeneste. De fikk noen dagers ekstra trening og ble ønska lykke til før de om kort tid kunne ende i skarpe krigssituasjoner eller så sterke lidelser hos sivilbefolkningen. Det var også så som så med etterarbeidet. «Jeg brukte mer tid i tollen enn på Forsvarets debriefing», sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som er veteran fra Libanon og som deltok på Veterankonferansen i Kristiansand.

I Risør og andre kommuner hedrer vi veteranene 8. mai sammen med de falne fra første verdenskrig. I Risør har vi spesielle forutsetninger for å forstå hvor alvorlige krigstraumer kan være. Vi har vært og er vertskommune for Konvoibyen som tok imot krigsseilere og deres familier, mange sterkt traumatisert og skadet etter år ut utenriksfart med trusler om torpedering og bombing. Altfor seint ble krigsseilernes alvorlige ettervirkninger forstått. Det er en påminnelse til oss i dag om å ta arbeidet med veteranene på stort alvor.

Jeg ser fram til at Risør kommunes veteranplan legges fram for politikerne og jeg takker veteranene i Risør for at dere oppfordret meg til å lære mer om veteranene på Veterankonferansen 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags