Den fornuftige ja-kommunen

Artikkelen er over 9 år gammel

-Mitt inntrykk er, i tråd med det som allerede er offentlig kjent, at Backe-gruppen er en svært seriøs utbygger. De har gjennomført mange store utbyggingsoppgaver og kjenner markedet godt. De har også vist stor åpenhet i informasjonsarbeidet og vært tydelige; for eksempel at det på Holmen skal bygges en moderne bydel som tar hensyn til helheten i byen. Dette skriver Per Kr. Lunden, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i innlegget. Han forklarer også hvorfor han har holdt seg i bakgrunnen i debatten tidligere.

DEL

Leserbrev Den fornuftige ja-kommunen

Risør skal være en ja-kommune og det skal Arbeiderpartiet bidra til. Da Risør Arbeiderparti arrangerte sitt åpne møte om næringspolitikk ga tidligere statsråd Finn Kristensen meg dette rådet i full offentlighet. "Per, du må gjøre Risør til en ja-kommune. Men det vil ikke si at dere må si ja til alt". Det rådet skal jeg ta til meg

Finn Kristensen forklarte hva han mente med en ja-kommune. Det er en kommune som møter alle henvendelser med en positiv grunnholdning, spesielt dem som vil investere eller etablere arbeidsplasser i kommunen. Henvendelsene skal møtes med rask og profesjonell saksbehandling, klar tale og det skal tas hensyn til at investorer vil ha størst mulig sikkerhet. Men kommunen skal også ta hensyn til sine og befolkningens prioriteringer og at det må stilles klare krav til investorer og utbyggere.

Dette bringer meg over til utbyggingen av Holmen i Risør, der flere har spurt om min holdning. Den er for øvrig rimelig på linje med det Arbeiderpartiet i Risør står for i dag. Jeg har holdt meg offentlig i bakgrunnen i denne saken av to grunner. For det første er jeg i dag verken folkevalgt eller partivalgt, men utvalgt som ordførerkandidat for neste valgperiode. Det vil si at jeg skal la dem som nå er valgt på partiets liste og program få arbeide rimelig i fred.

For det andre ble jeg i fjor kontaktet av utbygger Backegruppen og Solsiden 1 Eiendom med spørsmål om jeg ville hjelpe dem med informasjonsarbeidet som innleid rådgiver. Det sa jeg ja til. Jeg synes allerede da prosjektet var viktig og interessant og jeg så at utbyggerne hadde en svært positiv holdning til åpenhet og dialog med kommunens politikere og innbyggere. Så snart jeg ble lansert som Arbeiderpartiets ordførerkandidat avsluttet jeg oppdraget . I tillegg har jeg gitt meg selv et halvt års karantenetid i saken. Nå har dette halvåret gått.

Mitt inntrykk er, i tråd med det som allerede er offentlig kjent, at Backe-gruppen er en svært seriøs utbygger. De har gjennomført mange store utbyggingsoppgaver og kjenner markedet godt. De har også vist stor åpenhet i informasjonsarbeidet og vært tydelige; for eksempel at det på Holmen skal bygges en moderne bydel som tar hensyn til helheten i byen. Jeg vet også at utbygger arbeider målbevisst og hardt for å finner utbygger for det planlagte hotellet på Holmen. Utfordringen er at det ikke er så mange hotellutbyggere i Norge og at alle disse selvsagt vil være rimelig sikre på at investeringen gir avkastning.

Apropos avkastning; jeg har total avstand av å karakterisere Holmen-utbygger som "spekulanter" og "profitør på Risørs arvesølv". Vi lever i et kapitalistisk Norge der private investeringer er grunnlag for vekst og velstand. Risør er selv fattig på risikovillig kapital, og alle investorer bør tas godt vare på.

Da bystyret i Risør behandlet Holmen-saken sa Eva Nilsen (Ap) at partiet vil bidra til at utbygger oppnår sine intensjoner om å gjøre Holmen til en levende bydel. Dag Jørgen Hveem (V) sa fra talerstolen at vi ikke kunne si med sikkerhet hva som ville bli effekten av holmenutbyggingen, men at han veide de sannsynlige positive effektene som mye viktigere enn de eventuelt negative. Jeg er helt enig med begge. Jeg tror Holmen-utbyggingen, med en blanding av helårs- og ferieboliger, blir veldig bra for Risør. Vi trenger ringvirkningene utbyggingen og den nye bosettingen gir. Vi trenger menneskene som flytter til Holmen. En bonus kan være at de som i utgangspunktet ferierer på Holmen etter hvert vil bosette seg i kommunen. Målet er at flest mulig er fast bosatte på Holmen.

I tillegg vil jeg nevne at jeg er positiv til arkitekturen som er valgt på Holmen. Jeg sier ja til flate tak og nåtidsarkitektur. Det er delte meninger om dette i Arbeiderpartiet i Risør, men jeg er sikker i mitt eget syn.

Selv om jeg er grunnleggende positiv til Holmen-utbyggingen og den positive effekten det vil gi kommunen, mener jeg ikke at politikere og administrasjon bare skal si ja og atter ja til alle utbyggers ønsker. Det tror jeg heller ikke utbygger forventer. På samme måte som utbygger er tydelig, må også kommunen si klart fra hva de ønsker. Det vil for eksempel si at anlegget totalt gir flest mulige overnattingsdøgn i Risør inklusiv heltidsbosatte, at utbyggingen ikke påfører kommunen store utgifter, at det bygges hotell og at allmennheten har godt adgang til fellesområder. Detaljene her lar jeg dem som i dag representerer Arbeiderpartiet i Risør ta seg av.

Jeg har av mange blitt utfordret på at det må finnes bedre måter å utnytte Holmen på enn å bygge ferieboliger. Ja, det er det sikkert. Jeg har fått lansert ideen om at Holmen bør bli et vekstområde for it-bedrifter, et slags Silicon Valley (Island) i Risør. Fantastisk idé, men jeg har ikke oppdaget en eneste seriøs utvikler som vil bruke penger eller energi på dette. Så vidt jeg vet har it-bedrifter i de siste åra forlatt fine sjønære bygg i Risør. Andre vil ha et kystkultursenter eller utviklingsområde for akvakultur, men jeg har heller ikke her hørt om noen som vil gjennomføre slike planer. Jeg har også sans for at en ny bydel i løpet av 40-50 år gradvis kunne vokse organisk fram på Holmen, men det veier ikke tungt nok til å si nei til den totalutbyggingen vi nå står overfor. Holmen-utbygging er helt i tråd med utviklingen i andre byer ved sjøen der industriområder i sentrum er omgjort til bolig og rekreasjon. Vi må bare passe på at vi fortsatt har areal nok både til næring, friluftsliv for allmennheten og boliger nær sjøen.

Samtidig har jeg stor sympati og forståelse for alle tvilerne i saken. Jeg tror tvilen for de aller fleste bunner i noe positivt, nemlig en stor omsorg for og kjærlighet til byen slik den framstår i dag. Boplikten har hjulpet Risør til å sikre helårsbosetting og et anstendig prisnivå på boliger. Det gjør den etter min mening fortsatt, selv om hullene i regelen er åpenbart synlige. Derfor er det naturlig at mange nøler med bevisst og inkonsekvent å lage et nytt stort hull i bopliktens totaleffekt.

Jeg kan også delvis forstå at enhver endring av bybildet i Risør kan utløse motstand og sorgreaksjoner. Den vakre bykjernen er så viktig for oss at vi føler oss usikre på alt nytt. Vi diskuterer friskt om dører skal slå innover eller utover, og nå står vi overfor utbygging av en helt ny bydel. Det kan føles overveldende. Vi har tidligere sverget til skrå takvinkler på alle nye bygg, nå skal det være flatt.

Men ærlig talt; Holmen eller Flisvika, slik de ligger i dag, bidrar ikke på noen måte til å gjøre byen vakker. Nå må vil glede oss til Holmen er ferdig utbygget, og det samme for Flisvika. Det skal skje ved at kommunen Risør sier ja, men ikke ja til alt. Og det kan vi for min del gjerne fortsette med.

Per Kr. Lunden

Leder, programkomiteen Risør Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags