– Det er viktig at vi er godt rustet for fremtiden. Sykepleiere skal være der da også.

Av