Et sviende nederlag

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Bystyremøtet sist torsdag hadde ingen spesielle saker på dagsordenen annet enn bruken av Holmen. Den i seg selv var heller ikke oppsiktsvekkende, da det i utgangspunktet kun dreide seg om en politisk bekreftelse av et prinsippvedtak som var ferdigbehandlet i teknisk utvalg og formannskapet.

Til forhistorien av dette, som har pågått i rundt to år, hører en rekke samtaler mellom eieren av Holmen – Solsiden 1 og kommunen, uten at man har kommet frem til konkrete løsninger eller betingelser knyttet til omregulering av området. Det siste utspillet fra kommunen, om at ca. 3000 m2 skal kunne benyttes til helårsboliger er å legge så sterke begrensninger på området at de planene som hittil er diskutert ikke er realiserbare. Det har også Solsiden 1 forstått og de har tydeligvis i den senere tiden arbeidet sterkt med å konkretisere utbyggingsforslagene. Dette førte til at selskapet rett før bystyremøtet ba om en utsettelse, fordi de nå hadde konkrete planer de ønsket å ferdigstille og snarest mulig legge frem for kommunen.

Med dette startet det første innlegget fra Petter E. Gundersen, som sterk engasjert ville støtte en utsettelse og gi utbyggerne den tiden de trenger, med et forslag om å utsette saken til september. Det som da fulgte var en åpenbaring av råtten politikk.

Først gikk ordføreren på talestolen og sa at han var sterkt i mot en utsettelse og prøvde å forklare dette gjennom noen henvisninger til kommuneloven som han leste fra en jukselapp. Da han sannsynligvis heller ikke skjønte hva han ”leste” ble innlegget tilsvarende flatt og kjedelig. Deretter fulgte fra flere partier innlegg som støttet forslaget til Petter Gundersen, med tilslutt et engasjert innlegg fra arbeiderpartiets Henrik Lindstøl. Men som sagt, nok er nok og deretter gikk partifellen Erling Stiansen på talestolen og sa; her måtte vi følge administrasjonen – stikk i strid med sin forgjenger. Tilslutt kom Randi Gunsteinsen, som siste hjulet på vogna med den samme argumentasjonen.

Argumentasjonen for en utsettelse var godt fremlagt fra de enkelte representantene som tydeligvis også mente det de sa, mens argumentasjonen for at det måtte fattes et vedtak var uengasjert og tydeligvis ikke annet enn det de var blitt pålagt å si. Det var ikke annet enn et forsøk fra administrasjonens side på å manipulere vedtak i saken.

Det stemmes!

Utfallet ble 17 stemmer for utsettelse og 13 i mot – et sviende nederlag for teknisk sjef.

Det er rådmannen som innstiller til de politiske organene. Dette er en formell handling og det er ingen grunn til å gi rådmannen personlig skylda for alt han innstiller på. Både i denne saken og i en rekke tidligere saker – sist rampesaken – er det ene og alene teknisk sjef som står bak argumentasjonen. Når han så gjentatte ganger legger frem forslag som er irrelevante å få realisert, men søker et politisk vedtak på det i bystyret, så setter han i realiteten en bastant stopper for saken. Senere argumenterer han nemlig med at det er fattet et politisk vedtak og at han kun retter seg etter det (det han selv tidligere la fram). Dette er manipulasjon av politikerne og ikke annet enn byråkratisk fundamentalisme.

De politikerne som stemte for en utsettelse skal ha all ære og respekt for det. Jeg håper at den berømte rampen var den siste saken, hvor slik manipulasjon gikk igjennom og at politikerne er mer årvåkne fremover.

Stig Wang

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags