- Fiskemottakets fremtid

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Leder Noe fundamentalt er åpenbart galt når enkelte politikere nå begynner å vurdere fiskemottakets skjebne opp mot utbyggerinteresser på Holmen. Det faktiske forholdet er at et bygg på Holmen er brent ned og skal bygges opp igjen, og dette er i seg selv ingen politisk sak og heller ikke noe politikerne kan gjøre noe med. At det engasjeres en arkitekt til å se på et nytt fiskemottak er helt naturlig og hertil er å bemerke; at det tidligere fiskemottaket ble tegnet av arkitekt Myraker og bygd av Lindal Hus. Det er derfor ikke noe å stille seg undrende til, at disse igjen trekkes inn i gjenoppbyggingen av det nedbrente mottaket. Brannen på fiskemottaket er en forsikringssak og det er over hodet ingen grunn til å blande dette bort i en arkitektkonkurranse på naboeiendommen. Hvorfor flertallet i hovedutvalget og bystyret mener det er viktig å se på dette, kan derfor ikke oppfattes som annet enn at de flyr som lobbyister for utbyggerne på Holmen.

Det er ikke bare et behov for å gjenoppbygge fiskemottaket frem til sommeren, men et krav fordi avbruddsforsikringen ikke vil dekke dette i all evighet. Det er uhørt, at særlig den borgerlige siden av politikerne nå legger kjepper i veien for næringsdrivende som i lang tid har jobbet hardt for å bygge opp fiskemottaket. Å blande Holmen utbyggingen inn i dette er ikke annet enn utidig rot. På Holmen har det så langt ikke kommet opp en eneste brukbar ide siden verftet gikk konkurs, så hvorfor i all verden skulle det dukke opp nå – og det spesielt i tider hvor investeringskapital ligger på et historisk lavmål. Det mest reelle for Holmen ville antageligvis være en kommunal overtagelse og omregulering til fellesareal.

Fiskerihavna Risør AS er at aksjeselskap hvor kommunens eierandel er 40%, det vil si intet styringsflertall. Selskapet bør gjøre det som er helt vanlig etter en brann, nemlig bygge opp igjen bygget slik det var, men noe mer hensiktsmessig. Selskapet skal ta hensyn til Skagerrak Fisk og Risør Fiskemottaks interesser, upåvirket av naboplaner og politisk lobby arbeid.

Vi er glad for at vi har et fiskeutsalg på Holmen i gangavstand fra sentrum. Det er så godt som ingen, som alternativt vil dra til Buvika aller Krana for å kjøpe fisk og reker. Så ønsker vi fortsatt et slikt utsalg og et fiskemottak i Risør, så må vi også lytte til de som skal drive det. Etter Kystverkets befaring er det også åpnet for en utvidelse av kaianlegget til fiskemottaket og dermed skulle rammene for en vellykket drift videre være lagt.

Stig Wang

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags