– Gjerstad blir, takket være det frivillige, en rikere og mer attraktiv kommune å bo i

Av

Jeg mener at det frivillige arbeidet som gjøres i kommunen er av stor betydning for innbyggerne. Gjerstad har et stort og variert fritidstilbud til alle, i alle aldre. Det frivillige arbeidet som gjøres er viktig for bl.a. trivsel, folkehelse, samhold, inkludering og utvikling.