Holmen – drømmer og realisme

Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Viktigheten av nye boliger for å legge til rette for handel og ny næring er noe av det ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, tar opp i dette innlegget. Samtidig er det et svar på spørsmål stilt av Helge Værland gjennom Aust Agder Blad.

DEL

Leserbrev Er dagens planer for utbygging av Holmen de best tenkelige? Neppe. Jeg kan i likhet med mange andre drømme om hva Holmen kunne innholde av framtidsrettet næring, opplevelser, langsom vekst og totalt oppslutning i lokalbefolkningen. Men som kommunepolitikere i Risør må vi forholde oss på en åpen og konstruktiv måte til de initiativ og planer som foreligger. Planprosess bør bevege seg mot avklarende mål, ikke gå i utmattende runder. En del av vurderingen blir alltid hvor realistiske planene er og hva vi har å velge i. Vi kan også velge ikke å gjøre noen ting eller si nei, og ta konsekvensene av det.

Skribenten Helge Værland har i et større innlegg i Aust Agder Blad (AAB) samt et brev til alle de politiske partiene og ordføreren i Risør utfordret politikerne til å klargjøre sine synspunkter i Holmen-saken. Det har jeg gjort flere ganger før, blant annet i et lengre innlegg i AAB 8. desember i fjor. Det ligger fortsatt på avisens hjemmesider og kan leses der. Det jeg skrev den gangen gjelder stort sett fortsatt.

Det er bra at Helge og andre stiller store spørsmål om både Holmen, som er hele kommunens anliggende, og den totale utviklingen i Risør. Som politikere må vi nå ta fatt på en rullering av kommuneplanen, som både omfatter en areal- og en samfunnsdel. For meg er det viktig å gjøre samfunnsdelen mer gjennomarbeidet enn tidligere. Den skal si noe om hva slags kommune vi vil være og hvordan vi kan klare å oppnå våre mål.

Risør er en minsteinntektskommune og vi arbeider nå med stramme budsjetter for å innbyggerne et best mulig tjenestetilbud med vekt på oppvekst og omsorg. Det er sjelden kommunen selv kan gå tungt inn som en aktør i næringsutvikling. Et unntak er utviklingen av et rehabsenter i Risør der det er satt av et fond fra salg av energiaksjer som kan legges i dette prosjektet. Selv med denne kapitalen i bunnen blir det et svært krevende jobb å få senteret etablert og mange gode krefter arbeider for å få planene videre. Normalt må næringsutvikling foregå ved at noen ønsker å investere – og hente ut overskudd – i ulike prosjekter. Det være seg eiendom, bedriftsetablering eller opplevelsestilbud. En av de sikreste muligheter for næringsutvikling er å gi muligheter for utvikling og omstilling for det næringslivet som allerede finnes lokalt. Jeg har flere ganger forsøkt å få it-bedrifter til å etablere seg eller legge avdelinger ved sjøkanten i Risør, men har nokså unisont fått til svar at vi mangler eksisterende kompetanse og fagmiljøer på dette feltet. Spørsmålene om hva som er best må derfor bygge på de realistiske muligheter som finnes.

På spørsmålet om hva som er samfunnsmessig mest tjenelig for Risør er hovedmålet å få flere fastboende i kommunen, gjerne barnefamilier. I dag synker barnetallet og Risør har allerede nå en sterkere eldrebølge enn mange sammenlignbare kommuner. Vi har en fantastisk vakker bykjerne og mer liv i byen enn innbyggertallet skulle tilsi. Men de som driver handel i sentrum advarer om at vi kan komme til å vente oss flere tomme butikker. Utbyggingene på Holmen og i Flisvika vil trekke til seg flere folk som bor her hele eller deler av året. De har vi bruk for og de er med å legge grunnlaget for den aktive helårsbyen vi alle ønsker.

Turisme har vært en del av Risørs næringsgrunnlag i snart 100 år og det er kunstig å sette opp sterke motsetninger mellom fastboende og feriegjester. Som jeg har sagt flere ganger før har ethvert døgn noen oppholder seg i Risør en verdi. Den største verdien oppnås når noen flytter hit, betaler skatt til kommunen og kjøper varer og tjenester i kommunen året rundt i tillegg til å engasjere seg i organisasjonsliv og annet frivillig arbeid. Kommunens hovedmål er å tilby gode skoler og barnehager, gode omsorgstjenester, attraktive tomter og best mulige livsvilkår for de fastboende. Men de som er i kommunen deler av året eller på korte besøk bidrar også, og utgjør en viktig del av vårt næringsgrunnlag.

Helt siden Holmen-prosjektet ble lansert har jeg vært entusiastisk. Jeg ser farene ved at bebyggelsen blir for kompakt og ensartet, og vil ta det inn i videre dialog med utbygger. Jeg vil også gjerne at Holmen skal være et trivelig sted å oppholde seg for alle, at allmennheten skal ha best mulig tilgjengelighet og at det er så mye næring som mulig i tillegg til boligene. Fiskemottak og Sjøsenter er allerede er viktig del av nye planer. Blir hotellsatsingen umulig må vi også aktivt inn med planlegging av andre nærings- og opplevelsesprosjekter som tjener kommunen. Utbygger må engasjere seg sterkt i dette.

Rundt om i hele verden bygges det boliger og legges til rette for handel og ny næring der det en gang var tradisjonell industri. Noen av det mest vellykkede jeg har sett er Victoria & Alfred Waterfront i Cape Town der det er mange boliger, hotell, handel, restauranter, gallerier, akvarium, konserter og teater på små torv sammen med tradisjonelt småskala håndverk med slipp og et lite verft i full sving. Det gir variasjon både visuelt og i aktivitet. De tradisjonelle næringene er viktige. Alle må vente på at gangbrua til øya lukkes og åpnes når båter skal inn og ut til slippen. Det gir en fin nedbremsing av tempoet før man går inn på området. Nå er mye veldig forskjellig mellom storbyen Cape Town og småbyen Risør, men vi er begge veldig stolte av byen og sier ja både til fastboende og turister.

Per Kr. Lunden

Ordfører (Arbeiderpartiet)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags