Holmen kan bli spennende

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Diskusjonen i Risør og i Aust Agder Blad om utvikling av Holmen er både frodig og intens. Og det skulle bare mangle, når det er bruk av byens ”indrefilet” det er snakk om, slik mange har uttrykt det. Som bosatt i Oslo er jeg litt usikker på om jeg bør blande meg inn, men alle mine besteforeldre bodde i Risør, begge mine foreldre er vokst opp i og nå bosatt i Risør og jeg abonnerer altså på AAB. Byen står meg med andre ord nær.

Selv arbeider jeg som by- og trafikkplanlegger i et lite konsulentfirma, og synes jeg har noen synspunkter som bidrag til debatten. Jeg bryr meg dessuten om Risørs framtid. De viktigste elementene i diskusjonen så langt har vært fordeling mellom boligbygging og næring, volum og høyde på bebyggelsen, arkitektonisk utforming av bebyggelsen samt i hvor stor grad det skal være boplikt i boligene. Mine synspunkter vil berøre alle disse.

Bolig eller næring ?

Fordeling mellom bolig og næring er avgjørende for utforming av bebyggelsen, og derfor må jeg kommentere det, selv om næringsutvikling ikke er mitt fag. Men jeg arbeidet på 90-tallet 5 år i Næringsdepartementet med reiselivsutvikling, blant annet med noen prosjekter langs kysten i Skagerak. Arbeidsplasser er avgjørende for Risørs framtid, og det arbeides både i kommunen og i næringslivet for å skape flere. Dette bør det fortsettes med innen de bransjer der Risør har fortrinn. Turisme er en av disse, og Risør som et attraktivt sted å bo er også viktig for den økonomiske utvikling.

Stadig flere ønsker å bosette seg utenfor Osloregionen, og kysten på begge sider av fjorden er fristende for mange. Med bedre kommunikasjoner, både transport og internett, behøver man ikke lenger bo akkurat der man jobber. Erfaringene er dessuten at av de som først begynner å pendle er det mange som i neste runde utvikler virksomheter lokalt. Risør har et stort potensial i en slik sammenheng, og flere beboere gir både økt handel og økte skatteinntekter. Mange har sagt dette før meg, og det taler altså for en stor andel boliger på Holmen, større enn de 3000 m2 som det foreløpig synes å være politisk flertall for.

Vårt firma var nylig engasjert av Horten kommune for å utarbeide Kommunedelplan for Karljohansvern. En halvøy utenfor bysenteret, ikke ulikt Holmen, men mye større. Marinebase, skipsverft og et stort friområde har dominert fram til nå. Også her er det diskusjon mellom bolig og næring, og en egen diskusjon om vern av gammel bebyggelse. Også Horten har behov for nye arbeidsplasser, og har nok arealer til de som måtte ønske å etablere seg. Det er vel også situasjonen i Risør ? Jeg er ikke à jour med diskusjonen i Horten, men kanskje kan det være noe inspirasjon å hente der.

Når det gjelder utvikling av reiseliv er det viktig for Risør å utvide sesongen til å være noe lengre enn sommeren. I Lofoten gjør de dette ved å bygge godt utstyrte rorbuer der særlig svensker og tyskere kommer for å fiske, nesten hele året. Rorbuene har blant annet kummer til å rense fisk i og frysere. Dette må da være noe for Risør og Holmen også ? For eksempel på østsiden , i forlengelsen av fiskemottaket. Utleieleiligheter, utstyrt for de som vil oppleve akkurat dette. Men dette betyr altså at en viss andel av framtidig bebyggelse må fritas fra boplikten. En kombinasjon med et kurs- og konferansehotell ville være ideell, hvis det er økonomisk grunnlag for det.

Gammel eller ny arkitektur ?

Mange mener at ny bebyggelse må følge en skala som i dagens Risør. Det er jeg helt enig i, men jeg håper ikke det betyr at nye boliger må være trehus i hvitt og 2 etasjer med tradisjonelle saltak. Det synes jeg faktisk ikke passer på Holmen, og jeg tror det kan bli både kjedelig og lite utviklende. Kunstbyen Risør bør vise at dere kan bedre enn det ! Ny, spennende arkitektur for eksempel i skifer, glass og stål, og gjerne med ulike takformer. Kontrast mellom en gammel by og en ny bydel kan bli fint. Og det behøver på ingen måte være kvartaler etter samme mønster som i dagens by. Trange smug og åpne plasser, slik det er både på Tangen og i pittoreske italienske småbyer synes jeg heller bør være forbilder. Her må jeg si at det ellers fantasifulle og nyskapende miljøet Allgrønn i sine innlegg i AAB synes å ha lagt seg på en svært konservativ linje. Men jeg er enig i at bebyggelsens høyde og volum må tilpasses resten av byen. Forslaget fra Snøhetta hadde vel i så måte kanskje noe høye ambisjoner, men jeg tror at en arkitektkonkurranse med den rette vinkling kan gi mange gode innspill.

På Holmen har Risør mulighet til å skape en ny arkitektonisk juvel, som vi enda ikke har sett maken til i norske bevaringsverdige byer, og som faktisk kan bli en attraksjon både for turister og for byens beboere. En kombinasjon av boliger, leiligheter for fiskere og badegjester, noen butikker samt kafeer og det flotte fiskemottaket synes jeg høres ut som en god blanding.

Høyder og kvadratmeter

Høyder og utnyttelse skal bestemmes av Risørs politiske styre, etter en vurdering av både utseende og økonomi samt andre viktige elementer som eksempelvis trafikk. I en by som Risør er det ikke grunnlag for hva som helst, og noen markedsanalyser bør gjennomføres, hvis det ikke allerede er gjort. Byplanlegging i et demokratisk land er nesten alltid kompromisser mellom ulike hensyn, som det er politikernes jobb å veie mot hverandre. Men det er viktig å huske at ingenting blir bygget hvis det ikke er økonomisk grunnlag for det, selv om det nesten alltid medfører ulemper for noen.

Jeg har ikke sett de dokumenter som har ligget til grunn for den politiske debatt så langt, men i det jeg har lest i AAB har jeg sett svært få tall. Og da mener jeg for eksempel hva vil ulik type utbygging koste og hva vil de samme alternativer bringe av inntekter ? Hvor stor er etterspørselen etter boliger og næringsarealer i Risør ? Hvor stor trafikk vil bli skapt og hvordan skal den avvikles ? Hva er potensialet for turisme og utleieleiligheter ? En slik mulighetsstudie foreligger kanskje og bør ligge til grunn for den videre debatten.

Fra Oslo sier jeg lykke til med utviklingen av Holmen og Risør by.

Oslo 30.april 2006

Sivilingeniør Paal Nervik Sørensen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags