– Hva skal vi i så fall med et kommunestyre om vi legger all makt og alt arbeid til administrasjonen

Av

Arbeiderpartiets 2.kandidat i Gjerstad mener at kommunen ikke er en produksjonsbedrift. Jeg forstår ikke at det er noen forskjell på tjenesteproduksjon eller leveranse av tjenester. Dette er ren flisespikking.