Hva blir Risørs fremtid?

I Vrangsundområdet skal det bygges 24 hytter og anlegges småbåthavn.

I Vrangsundområdet skal det bygges 24 hytter og anlegges småbåthavn.

Artikkelen er over 10 år gammel

-Skal Risør satse på å bli ”hytteby” og overbefolkes i en kort sommerperiode eller skal det legges til rette for bærekraftig næringsvirksomhet som kan gi kommunen stabil og varig inntekt og fornøyde innbyggere i fremtiden? Det spørsmålet stilles av "Optimisten". Han mener tiden er kommet for å sette en stopp for hyttefelt i strandsonen, beregnet for sommerturister som bare skummer fløten av Risørs verdier.

DEL

Leserbrev Hva blir Risørs fremtid?

Det har i de siste månedene vært mange artikler i AAB om utbygging av Holmen, nye hyttefelt og småbåthavner, og ikke minst ”hva skal Risør leve av i fremtiden”. Skal Risør satse på å bli ”hytteby” og overbefolkes i en kort sommerperiode eller skal det legges til rette for bærekraftig næringsvirksomhet som kan gi kommunen stabil og varig inntekt og fornøyde innbyggere i fremtiden?

Turistnæringen er bare en del av inntektene, men dessverre i så altfor korte sommeruker. Det betyr at utbygging av nye hyttefelt og småbåthavner i strandsonen må stå i forhold til verdiskapning og verdiforringelse. Det ser ut til at politikere og kommuneansatte aksepterer utbygging i strandsonen bare det lukter inntekter. Dette gjelder særlig der nye reguleringsplaner gir mulighet for ”omgåelse” av statlige og kommunale bestemmelser. Erfaring viser at kommunen dessverre har sagt ja til flere store utbygginger i 100 meters belte når det har vært del av en reguleringsplan, mens enkeltpersoner har fått blankt avslag på enkle tiltak. Det ser ut til at Risør kommune har tillatt flere utbygginger i strandsonen i de siste årene enn hva som var tilfellet tidligere da man tenkte mer på verdier for kommende generasjoner.

Som mangeårig hytteeier og bruker av Risør ser jeg frem til at våre kommunalt ansatte og politikere hever blikket og fokuserer på å videreutvikle kommunen der velstand blir basert på arbeid og bosetting hele året.

Vi leser i AAB 18.01.10 at ”En rekke reguleringsplaner og forslag til planer ligger klare for behandling i teknisk hovedutvalg”. Beslutningen om utbygging på Holmen vil utvilsomt være meget avgjørende for Risør by i årene fremover. Men det er også flere hytteområder og småbåthavner som vil få stor og avgjørende betydning for kommende generasjoner. Her må politikere, kommuneansatte og andre interessenter kjenne sin besøkelsestid og bruke all den ekspertise og kunnskap som må til for velge løsninger som gir varig verdi uten å ødelegge for evig tid. I nevnte artikkel nevnes spesielt at det har vært sterke protester fra eiere av omkringliggende hytter når det gjelder utbygging i Vrangsund, sikkert ikke uten grunn. Bygging av 24 hytter og båthavn for 100 båter er et betydelig inngrep i allmennhetens interesser.

Noen vi kanskje hevde at hytteeiere vil ha idyllen for seg selv, men så enkelt er det ikke. Det er fint at vi kan få et nyansert syn på saken. Hytteeiere er også ansvarlige og kunnskapsrike mennesker som gir av seg selv, engasjerer seg og kommer med saklig argumentasjon. I så måte får beslutningstakere og andre lesere en rekke innspill som enkelt beskriver ulike synspunkter. Jeg ser frem til at alle argumenter blir vurdert i denne og lignende saker.

Utbyggingen av Holmen vil bli et fyrtårn med sin nærhet til byen og landemerke for alle sjøfarende. Arkitektonisk utforming er noe svært mange har synspunkter på, men vel så viktig er at arbeidsplasser opprettholdes og helst økes i antall. Det er av vesentlig betydning at områdene rundt havna tilrettelegges for næringsvirksomhet i kombinasjon med for eksempel boliger for fastboende.

La oss slippe flere leilighetskomplekser og hyttefelt i strandsonen for sommerturister som skummer fløten av Risørs verdier.

Optimisten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags