– Jeg ble ganske paff da "mitt parti" i et leserinnlegg ble beskrevet som partiet som bare tar hensyn til de eldre

Av

Jeg er listekandidat for Arbeiderpartiet til høstens lokalvalg 9. September og ble ganske paff da "mitt parti" i et leserinnlegg i AAB ble beskrevet som partiet som bare tar hensyn til de eldre.