Kan vi stole på artikler fra Aust-Agder Blad?

Av
DEL

LeserbrevAust-Agder Blad har 1. mars 2020 lagt ut en artikkel på nett om en lærer fra Gjerstad som mener hun på fremtidig ny E18 må betale nærmere 200.000 kroner i bompenger for å komme på jobb i Tvedestrand. Ingen hyggelig ekstraregning og en sak verdt å belyse i lokalavisen.


Når vår lokalavis tar opp saker, forventer jeg så langt som mulig en sannferdig og etterrettelig beskrivelse av den problemstillingen som ønskes belyst. Dessverre har ikke Aust-Agder Blad lyktes med å gi et riktig bilde av de faktiske forhold og konsekvensene vedkommende lærer blir belastet med på grunn av forventede fremtidige bompengesatser på ny E18.


I artikkelen forutsettes det at læreren skal jobbe i sju år etter at bompengeinnkrevingen starter, noe som i følge avisen er 1765 arbeidsdager. Allerede ved utregningen av 1765 dager med 102 kroner/dag blir det 3530 kroner for mye i lokalavisens regnestykke. Enda større feil blir det om vi ser på antall arbeidsdager. En lærer er på jobb 39 uker i året, fem dager i uken. Dette blir 195 dager per år og 1365 dager over en sju-årsperiode. Dette er 400 dager mindre enn det artikkelen beskriver. Videre har Aust-Agder Blad unnlatt å ta med 20 prosent brikkerabatt. Bompengekostnaden per dag blir således ikke 102 kroner, men 81,60 om vi bruker de tallene som artikkelen viser til.
Per år får altså læreren en merutgift til bompenger på 15.912 kroner og ikke 26.223 kroner som tallene i artikkelen ville gitt. Riktig kostnad over sju år blir 111.384 kroner og ikke «nesten 200.000 kroner i bompenger når den nye veien kommer», slik Aust-Agder Blad skriver. Litt over 100.000 kroner over en sju-årsperiode er heller ikke en ubetydelig utgift, men forhåpentligvis vil læreren i tillegg både spare tid, bilutgifter og få økt trafikksikkerhet. Videre er det svært stor forskjell på litt over 100.000 kroner og nesten 200.000 kroner. Hva ønsker Aust-Agder Blad å oppnå med denne forvrengte vinklingen?


Det er viktig at lokalavisen tar opp relevante lokale forhold, belyser saker, tilfører leserne innsikt og kunnskap om aktuelle problemstillinger. Når jeg oppdager at slikt ikke er tilfelle, reduserer dette troverdigheten og tilliten til lokalavisen. En lokalavis jeg ikke finner sannferdig og nyttig vil fort bli uinteressant å abonnere på.


Kan vi etter dette ha tillit til at de saker Aust-Agder Blad skriver om er mest mulig etterrettelig og sannferdig belyst?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags