– Fremskrittet med ny og bedre vei resulterer i dårligere tilgjengelighet med buss

Av