– Å legge ned legesenteret på Søndeled kan ikke være eneste løsning

Av