Risørs byhistorie:–Virker som tiden etter 1970 er radert bort når det gjelder kultur

Av