Når signalene ikke stemmer

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Gjentatte ganger, i brev, i møter og i avisinnlegg har eierne av Holmen gitt uttrykk for et sterkt ønske om at det politiske Risør gir uttrykk for hvilken utvikling man ser for seg på området. Når så slike signaler er i ferd med å bli gitt, er eierne ikke lenger interessert.

Hvorfor?

Selvfølgelig fordi signaler gitt av administrasjon og teknisk hovedutvalg ikke er i tråd med de ønsker eierne har for utbygging av området. Så enkelt er det.

Rett nok gir den ene eieren uttrykk for at man ønsker å ”utrede hotell/næringsdelen i sitt opplegg mer dyptgripende.

Ja vel, ja. Men det ligger det da vitterlig åpent for både i den administrative og politiske innstillingen. Dermed skulle ikke det punktet være til hinder for et vedtak.

Nå har riktignok den andre eieren gitt uttrykk for liten tro på et hotellprosjekt. Men kanskje det den ene eieren betegner som en ”mer dyptgripende utredning” vil få den andre eieren til å skrive et nytt brev.

Jeg vet ikke hvem som er ansvarlig for den strategiske tekningen bak lanseringen av Holmenplanene og oppfølgningen av disse, men noen jod jobb har vedkommende åpenbart ikke gjort. At eierne så mener at saken har vært behandlet som en hastesak av kommunen virker mildt sagt overraskende. I møter og brev har man som nevnt bedt om signaler gjennom en rask avklaring av prinsipper. Når disse så foreligger beskyldes man for hastverk.

Dersom bystyret hadde behandlet saken som planlagt ville det sannsynlige resultatet ha blitt at et flertall ville ha gitt eierne tillatelse til å bebygge halvparten av det arealet de eier med boliger. Det er vesentlig mer enn det administrasjonen og teknisk hovedutvalg tilrådde (tre mål). Når selv ikke det synes tilstrekkelig, er det lite trolig at mulighetene for enighet mellom eierne og kommunen vil være særlig store. Hvis det da ikke er slik at eierne vil trekke utsettelsen så vidt langt ut i tid med håp om at kommunevalget neste år skal gi et annet og mer vennligsinnet flertall i bystyret.

Dersom Holmen skal forsterkes som en del av byens sentrum er det viktig å få til en balansert (forferdelig uttrykk) utbygging. I mine øyne betyr det en fordeling av boliger og annen virksomhet som gjør det interessant for andre enn de som måtte bebo området å bruke det. Og det oppnår man ikke ved å i sterkest mulig grad ”pepre” området med boliger. Jeg er klar over at eierne mener at en flest mulig boliger vil gi best mulig økonomisk utbytte. Men ettersom den ene eieren gjennom denne avisens spalter har slått fast at målet ikke er å tjene mest mulig, burde en 50/50 utnyttelse til boliger og andre formål være godt nok.

Uansett må Holmen bygges ut på lokalsamfunnets og ikke eiernes premisser.

Ha en god helg

Oddvar Mykland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags