Næring og helårsboliger på Holmen.

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Leder Bystyret behandlet sist Torsdag planprogrammet for Holmen. Behandling var ryddig og ordentlig, med gode innlegg fra alle politiske sider, en behandling som var et godt utarbeidet Planprogram verdig.

Rødt er meget positive til det som skjer på Holmen. Utbygger utviser vilje og forståelse til å bygge en ny bydel i Risør med alle de utfordringene det bringer med seg. Planprogrammet skal i kort trekk legge premissene for det videre arbeidet med reguleringen av Holmen. Det beskriver da f.eks formålet med utbygging, det arkitektoniske uttrykket og hva som spesielt må utredes nøyere som f.eks veien ut til Holmen (innfartsårene)

Vi har hele tiden vært opptatt av formålet med utbyggingen. Vi ønsker at politikere skal gi klare signaler når det gjelder å sikre helårsboliger ved å regulere til nettopp det. Og vi ønsker å sikre næringsarealer til næring ved å regulere til nettopp det. Vi mener klare signaler først og fremst tjener Risør som sted, men også selve prosjektet på holmen. Ellers er vi redd det endelige resultatet kan bli en ferieøy.

Planen slik den er nå, er ikke klar nok når det gjelder formål. Den åpner for blanda bruk innenfor boligarealet, og er vag på arealet som skal brukes til næring. Formålet kan deles i to deler. 7400 – 7600 m2 til bolig / fritidsbolig (såkalt blanda bruk) og en næringsdel som har 1600 – 2500 m2 til fritidsboliger tilknyttet hotelldrift, hotelldelen 2000 m2 og annen type næringer 1250 m2. Byen vår trenger næringsareal, og vi foreslo derfor å sikre dette arealet i planprogrammet.

Rødt fremmet også et forslag om at boligarealet på 7400 – 7600 m2 reguleres til helårsboliger, og vi opprettholder de 1600 – 2500 m2 fritidsboliger tilknyttet hotellet.

Dette er etter vår mening en økonomisk fordelaktig kombinasjon og kan skape et godt bomiljø, samtidig som det bidrar til å sikre oss et hotell i Risør med flotte attraktive fritidsboliger knyttet til hotellet.

Forslaget ble derimot nedstemt, og koalisjonens flertall gikk inn for at hele området skal kunne bygges som fritidsboliger dersom utbygger mener dette er mest økonomisk hensiktsmessig.

Fra før av er Flisvika regulert til blanda bruk, og boligen annonseres nå som fritidsboliger i Finansavisen.

I neste omgang kan arealet som Hødnebø har i buvika bli fritidsboliger. En slik utvikling av Risør mest attraktive bolig og næringsarealer vil være svart uheldig for Risør som helårsby.

For Risør Rødt

Medlem av Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester.

Dag Thorvaldsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags