Meningsløst med mer motorvei Akland-Tangenkrysset

Av

Noen firefelts vei videre til Akland trenger vi ikke, skriver innleggsforfatteren.