– Pass på at ikke Nye veier blir Ville veier

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Omelettsteking/ Brokelandsheia/ Risørveien

MeningerDet er flott at vi kan komme med ytringer innen forskjellige emner. Det er en fin mulighet for å få frem det man «brenner» for. Jeg vil her ta for meg, i henhold til overskriften, tanker og innspill, som er fremkommet, den siste tiden. Det var vel E 18 som startet debatten?

Hvorfor kom Risørveien inn i bildet?

Høringsfristen er kort, og det stiller store krav til de åtte som skal lede det videre.

Har du med alle ingrediensene?

Ja, noen egg må knuses, herr. Tørrestad... Tror bestemt du har unlatt noen ingredienser i din omelett. (Med vilje)...?

Nuværende E 18 ligger der, traseen er påkostet mye, de senere tiår. Da ser man at den grønne korridoren, til høringen,legges på innsiden. Men, den følger stort sett den nåværende traseen...

Så hvorfor ble plutselig Risørveien så viktig...? Jo, det er smart å henge seg på et sånt stort prosjekt. Men, jeg anser at lille Risør fremdeles stopper litt forbi Kjerrgårdsbrua... (les 1964). Skal denne veien inn i bildet, sett fra Risør politikerenes ståsted, ja, da må dere også ta med veiene i ytterkantene av kommunen (nuværende) Hope, Åkvåg, Dale, Sjåvåg og Rv.351, mot Telemarks grense.

Vi kan ikke håpe på en storby

Uansett hvor ny E 18 krysser veien fra Vinterkjær til Brokelandsheia så vil det være en enkel på kopling. Tar for gitt at den tanken om to store bruer langt ned mot byen er skrinlagt...? Skulle ha vært artig å visst bakgrunnen til den som kom med ideen!

Du glemmer årsdøgnstrafikk, Tørrestad...

Riktig, veien er fin fra Gaupemyr og vestover. Det ligger en storby lengre vest. Neste større tettsted østover blir Grenland.Mellom disse kan vi ikke håpe på noen storby de nærmeste 50 - 80 år... Så gjennomgangstrafikken vil greie seg langt inn i fremtiden med en oppgradering av den nåværende traseen.

GEVINST:

Oppgraderingen blir mye billigere enn å lage en helt ny trasé. Man slipper ekspropriasjoner med mer. Og, som O. J. Bråten sa om ny Risørvei: Vi sparer naturen for nye store inngrep. Den skal vi ta vare på, i fellesskap!

Da kan igangværende næring roe seg ned, og satse videre på Brokelandheia og Moland. Husk, de som haster mellom A og B tar fly!

Dette kan holde i denne omgang... Kan fort komme mer...!

Lykke til, dere som skal ro dette i land, sammen med Nye veier AS. Pass bare på at det ikke omdøpes til: Ville veier AS...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags