Skal vi betale bompenger over mange år til en veiløsning verken innbyggere i Risør eller Vegårshei kommune er tjent med?

Av