Må hele tiden etterspørre vikariater. Det blir en evig kamp for å få en lønn å leve av

Av

Det er som oftest kvinner som jobber deltid. Det er urettferdig, usosialt og øker forskjellene i samfunnet.