Hva er så gevinsten ved å realisere den valgte røde trasé?

Av