Det er all mulig grunn til å revurdere beslutningen om å gå inn for rød korridor

Av