Rødt ønsker full gjennomgang av kommunens innkjøp av private tjenester innbefattet konsulenttjenester

Av