– Vi i Risør har ikke moralsk råd til å slutte med polenturer for ungdommen

Av

«Polenturene» er viktige dannelsesreiser for våre barn. Skoleturer som dette bør finansieres på bedre måter. Utdanningsforbundet ønsker å appellere til politikerne for å finne alternative finansieringsformer som sikrer skoleturene fremover.

DEL

MeningerI Risør er «Polentur» blitt et begrep. En tradisjon. En selvfølge. En av de beste forebyggende investeringene vi gjør for ungdommen vår. Noe veldig mange i Risør er stolte av.

Siden oppstarten av tematurer til Polen for Risørungdommen på begynnelsen av 90-tallet, har nærmere 30 skolekull med lovende ungdom reist av sted til Polen og Tyskland for å lære og kjenne på historien, med kropp og sinn. Det betyr 30 år med intenst forebyggende arbeid mot nynazisme og annen ekstremisme. Skolen sørger for bred historieopplæring i forkant, i løpet av og i etterkant av turen, mens dedikerte foreldre hvert år i snart 30 år har samlet inn penger slik at alle ungdommer i Risør, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, skal få akkurat den samme muligheten til å være med på «Polentur».

Det er rett og slett bare til å ta av seg hatten og applaudere for dette frivillige og storstilte samarbeidet mellom skole og hjem. Slik er Risør. Der får vi til det vi vil.

Gratisprinsippet

Den store utfordringen med å arrangere slike turer er gratisprinsippet i grunnskolen. Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elever og foreldre. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å betale for det.

Ingen skal måtte betale for å få samme opplæring og skolehverdag som andre. Arrangementer og turer skal være tilnærmet gratis, med unntak av nistepakke. Det er et grunnleggende, lovfestet prinsipp som virker inkluderende og sosialt utjevnende i samfunnet og som mennesker i mange andre land misunner oss.

Risør ungdomsskole har nå foreslått å legge om «Polenturene» til å bli en fem dagers tur til Tyskland, med mange av de samme læringsmålene og opplevelsene. Blant annet med besøk i to konsentrasjonsleirer, Stasifengselet og andre historiske steder i forbindelse med den kalde krigen.

Det nye forslaget er i utgangspunktet økonomisk betinget, pga av gratisprinsippet i skolen. Dugnadssalget må ned. Markedet er tilnærmet mettet i konkurranse med blant annet håndballdugnad og russedugnad.

Forslaget fra ungdomsskolen støttes av Utdanningsforbundet. Fordi skolen skal være gratis og fordi bak hver pakke med dopapir, såpe, lys eller kjekspakke som selges står det foreldre bak som må betale dersom ikke salget går som planlagt. Bak enkelte ting som selges står det kanskje en annen part som tjener på foreldrenes dugnadssalg. Skole skal være gratis.

Ikke moralsk råd

Vi vet at læring sitter best når hele mennesket involveres. Hode, kropp, tanker, følelser, engasjement og sanselige opplevelser. Læring som foregår ved at hele mennesket involveres vil sette avtrykk livet ut. Historien vår må vi ikke glemme, for da har den en tendens til å gjenta seg. Norge var ikke uskyldig i utryddelsen av jøder og i dag opplever vi at ordskiftet på Internett blir stadig skarpere, ytringsfriheten settes under press, politikere og politi har vist mangel på handlekraft mot ekstreme ytringer og nynazisme, og vi ser fremvekst i hele Europa.

Vi i Risør har ikke moralsk råd til å slutte med turer for ungdommen nå. Turen er en dannelsesreise og historieopplevelse uten sidestykke. UDF har tillit til at den foreslåtte 5-dagers turen til Tyskland vil være et svært godt dannelses- og læringsalternativ til Polenturene, og den vil være enklere å få finansiert.

Derfor vil vi fri til politikerne før nytt budsjett blir vedtatt: avsett og øremerk penger som bidrar til å sikre gjennomføring av en forbyggende skoletur for kommende ungdomskull, i lang tid fremover.

Å avsette penger i budsjettet for de neste periodene vil være en av de viktigste og mest inkluderende økonomiske investeringene dere politikerne kan gjøre for ungdommen vår. På den måten sikrer vi disse skoleturene, hvor alle ungdommer selvfølgelig er inkludert og skal være med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags