Svar til pensjonerte lærere om skole: – Fakta og følelser

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ordfører Inger Løite om skolestrukturen.

DEL

Det er gledelig å registrere at dyktige og trofaste lærere gjennom mange år, fortsatt har et engasjement for Gjerstad elevenes « ve og vel».

Skolestrukturendring handler om både fornuft og følelser. De er aldri enkelt å forandre på noe som betyr så mye for de fleste.

Men dette er vel gjennomtenkt, både fra politisk og administrativt hold i Gjerstad kommune.

At elevtallet har vært synkende de 30 siste årene, at det er kostbart å drifte 3 skoler, at vi styrker fagkompetansen, er hver for seg viktige argumenter for å gjøre noe med skolestrukturen, i tillegg til veldig mange andre ting.

Arbeidet med skolestrukturutredningen startet opp allerede i 2014. Den 18. juni 2014 gjorde kommunestyret følgende enstemmig vedtak:

«Rådmannen bes fremme en egen sak til kommunestyret med forslag til mandat og organisering for å se på skolestrukturen i Gjerstad. Hensikten med arbeidet skal være å gi bedre undervisningskvalitet og bedre økonomisk handlingsrom for kommunen.»

Det kom en grundig utredning til kommunestyret som ble behandlet i møte den 18. februar 2016. Vedtaket ble, riktig nok med knappest mulig flertall, å bygge en ny barneskole i tilknytning til Abel skole. Det er riktig at et vedtak kun er gyldig til et nytt blir fattet. Men jeg har pr. dags dato ikke noen signaler om at der er noen i kommunestyret som vil ta omkamp på denne saken. Et lovlig fattet vedtak i kommunestyret respekteres av representantene

KVALITET OG STØRRELSE

Dere mener rådmannen synser når hun sier at ny skolestruktur fremmer pedagogisk faglig kvalitet og pedagogisk mangfold Jeg mener rådmannen har en helt riktig analyse og det og støttes også av de ansatte i skolen i dag.

Det er riktig at skoleforskere er noe uenige om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet, men hva som er en stor skole er jo også et definisjonsspørsmål. En skole på 250–300 elever er ikke en uvanlig skolestørrelse i Norge og kan neppe regnes som en veldig stor skole.

uteområdet: Jeg mener det er liten grunn til å bekymre seg over uteområdet på Abel. Der blir nok plass til å utfolde seg, både for små og store elever.

Skogen i nærområdet brukes allerede i dag til turer og andre aktiviteter, i tillegg til skolens uteareal.

Jeg kan også forsikre dere om at barnas sikkerhet og praktiske løsninger for snuplass til busser er godt ivaretatt.

Ingen kan i dag med sikkerhet si hvor den nye til E-18 trassen kommer til å ligge, men vi kan si ganske sikkert at det vil ta noen år før den kommer. Strekning gjennom Gjerstad blir mest sannsynlig den siste delen som blir utbedret da den har ganske bra standard i forhold til resten av strekningen.

Vi kan ikke sitte passive å vente, i inntil 10–12 år på noe som kanskje kommer til å skje. I verste fall blir det en erstatningssak for Nye Veier.

Jeg skal ikke kommentere bekymringen for det økonomiske. Det redegjorde rådmannen og økonomisjefen godt for i sitt innlegg.

FRAMTIDA FOR BYGDA

Dere minner oss politikere på at vi må « forsøke å skape den framtida for bygda vår som vi ønsker, ikke bare passivt tilpasse seg en tenkt og kanskje uønsket utvikling. Ønsker vi vekst i bygda må vi ha en skolestruktur som legger til rette for det»

Jeg kan jo ikke være enig i at å bygge en ny skole og flerbrukshall er passivt. Jeg mener tvert imot at det er å tilpasse seg for framtida og en best mulig skole i Gjerstad.

Jeg gikk helhjertet inn for en 1–10 skole og kommer jeg til å gå like helhjertet inn for at vi får en flerbrukshall i Gjerstad. Fordi jeg er så overbevist om at begge deler vil være så bra for bygda.

Det er også ytret et sterkt ønske fra ungdomsrådet i kommunen om å få en slik hall.

SAMHOLD GIR STYRKE

Vi er ei lita bygd og vi bør stå sammen. De fleste beveger seg raskt fra den ene til den andre enden av bygda. Ungene blir kjørt på aktiviteter og det er forholdsvis korte avstander til alt.

Jeg mener at å samle skole og å bygge flerbrukshall vil være samlende for bygda og et viktig grep for å møte framtida. Elevene vil gå sammen fra første skoledag. Det blir enklere å finne venner på en større skole og de vil følge hverandre hele skoleløpet.

Et kjent ordtak sier at « de fleste bekymringer blir det ikke noe av».

Jeg tror akkurat det passer godt i denne sammenheng!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags