- Odd-Bjørn Fures påstand om at turene er meningsløse står i sterk kontrast til de tilbakemeldingene vi får fra elever, foreldre og lærere, sier Marit Langmyr, Pedagogisk Veileder i Aktive Fredsreiser. Hun viser til at erfaringene er at turene gir både kunnskap, holdninger og meninger.

Odd-Bjørn Fure kritiserer blant annet programmet i Berlin. Langmyr tilbakeviser denne kritikken.

- Runden med Riksdagen og det jødiske minnesmerket har lenge vært en del av Aktive Fredsreisers guiderunde under oppholdet i byen. Dagens Tyskland står sentralt under turen, i tillegg til kunnskap om den kalde krigen. De reisende får tilbud om å besøke Stasi-fengslet, Dokumentasjonssenteret for Berlin-muren i Bernauer-strasse eller Checkpoint-Charlie. Vi vektlegger også informasjon om den jødiske bydelen i Krakow under oppholdet vårt i Polen, sier hun.

Langmyr poengterer at formidling og kunnskap er en viktig del av Aktive Fredsreisers arbeid.

- Vi har blant annet utarbeidet en undervisningskoffert på nett. Vi tilbyr også et menneskerettighetskurs på hjemmesiden vår.

Helga Arntzen, administrerende direktør Aktive Fredsreiser mener påstanden til Fure om at norske ungdommer uten forberedelser blir ”sluset inn i Nazi-Tyklands dødsfabrikker” er drøy.

- Dette er en fullstendig undervurdering av det norske skolevesen. Skolene har for lengst sett den store verdien som ligger i skoleturene som vi og Hvite Busser arrangerer. De driver et solid for- og etterarbeid.

Arntzen poengterer også at ungdom skal få kunnskap om nyere historie på turen.

- I tillegg til turene i konsentrasjonsleirer er opplysning om folkemord etter andre verdenskrig og krigene etter krigen fast opplysningsdel på våre turer. Fures påstand om at reisene bør legges om for godt eller skrinlegges er uhyrlig. Våre reiser innholder mye mer enn det han foreslår, og har stor kunnskapsverdi og inspirerer ungdom til å ta ansvar og å engasjere seg, sier Helga Arntzen

For mer informasjon, ta kontakt med:

Marit Langmyr

Pedagogisk veileder

Aktive Fredsreiser

Besøksadresse: Fredshuset, Kranvn. 4b

Postadresse: Postboks 19, 4951 RISØR, Norge

Telefon 37153900

Direkte: 37153904

Mobil: 91344450

Telefaks:37154358

[email protected]

www.aktive-fredsreiser.no