Spennende om Holmens framtid

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Bystyret utsatte Holmensaken, etter ønske fra eierne. Dermed fikk ikke eierne det signalet om rammer for utbyggingen, som de opprinnelig var ute etter.

Og det ville de uansett ikke fått. For utfallet i bystyret ville etter stor sannsynlighet blitt at: Forslaget fra Lindstøl og Sparebanken om å åpne opp for en storstilet utbygging av (ferie)boliger og fjerne boplikten, med eksklusiv rett til båtplasser rundt Holmen ville fått liten oppslutning. Det ville vært flertall for en utbygging av boliger for fastboende på mellom 30 og 50% av det arealet som Lindstøl og Sparebanken eier, og at resten ble avsatt til næring og fellesareal.

Det er et spennende, fleksibelt og utfordrende alternativ. Signalet er klart, og det kan oppsummeres sånn; Politikerflertallet vil ha et helårsmiljø for Risørfolk på Holmen med boliger og næring, ikke et sted for sommerturister, som eiernes alternativ fort kunne blitt. Innenfor politikerflertallets ramme, bør utbyggerne leite etter løsninger. Og med det positive ønske om åpenhet og fornyet dialog som Lindstøl og Sparebanken nå etterlyser og selv vil bidra til, bør man etter hvert kunne se en skisse av en ny livskraftig bydel, som en tilvekst for et Helårs-Risør, både for ulike typer næringsvekst og som fast bosted hele året.

Det fordrer imidlertid at ingen parter lukker seg for uprøvde ideer, og at de som ønsker seriøs behandling er flinke og konkrete når ideene legges fram. Det gjelder også for de ideer vi i RV har presentert når det gjelder mulighetene sjørelatert næring har på Holmen og som vi har søkt interesse og forståelse for.

Bystyregruppa til RV; Daniel Glaser, Liv Jorunn Høiberg og Knut Henning Thygesen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags