Svar på spørsmål om Holmen

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Leder Et leserinnlegg her i avisa spør hva Rødt og jeg som ordfører mener om Holmen.

Vi har en positiv holdning til at Holmen skal bli et sted for næring, helårsboliger og allmennheten, bedre tilpasset Risør arkitektonisk og historisk. Skrekkscenarioet vårt for Holmen har hele tiden vært at det skal bli en ferieøy for hyttefolk, som ikke harmonerer med Risørs gamle trehusbebyggelse, kultur og natur.

HELHETLIG BYUTVIKLING

I 2006 foreslo Rødt at kommunen skulle kjøpe tilbake Holmen med støtte fra staten. Da kunne vi styrt mer av utviklingen! Vi fikk ingen støtte for det. Vi har også ønsket å se Holmen som en del av en helhetlig byutvikling i stedet for å planlegge hver for seg; Holmen, Flisvika, Buvika, Rutebiltomta, Mortensenkvartalet. Vi har argumentert for å se disse omfattende utbyggingene mer i sammenheng. Vi er redd så store nye utbygginger kan vipper gamle Risør ut av ballanse og byen kan miste sitt unike preg, sin sjarme. Det å innpasse nytt i gammelt er vanskelig og ikke alltid ønskelig! Vi forvalter en nasjonal kulturarv og må vise vilje til å regulere etter mål som tjener Risør som bysamfunn.

RØDT HAR HATT ALTERNATIVER.

Bystyreflertallet har gitt Holmen svært stor frihet. I alle fasene av planprosessen har Rødt, både overfor utbygger og bystyret foreslått alternativer, med vår grunnholdning som retningsgivende; næring, helårs, miljø, offentlighet, tilpasset gamle Risør. Vi |har ikke vunnet gjennom, bortsett fra det svært gledelige; at fiskemottaket ble gjenoppbygget på kommunal grunn. Når vi har blitt nedstemt har vi forholdt oss til det. I rollen som ordfører og som representanter i bystyret forholder vi oss til demokratisk fattede vedtak.

HVA BLIR HOLMEN TIL SLUTT?

I likhet med mange andre utbyggingsprosjekter går ikke Holmenprosjektet slik politikerne er forespeilet. Flisvika har skiftet både eier og arkitekt. Mye kan bli endret også på Holmen! Det hviler en usikkerhet over mye av Holmenprosjektet.

Det kan oppstå en ny situasjon på Holmen, der utbyggingsavtalen, formålet eller arkitekturen blir vesentlig endret og saken må opp på nytt. Da vil vår politikk for et miljøtilpasset Holmen være den samme. Det er, i samarbeid med utbygger å regulere Holmen slik at det nye tilpasser seg Risørs mål.

Knut Henning Thygesen Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags