Det forbauser meg at kommunen kunne gå inn for å få evaluert de fremlagte traseer

Av