– Flytting er feil bruk av fellesskapets midler

Av