Hauge svarer Hveem: – Jeg har full forståelse for den skuffelsen som må råde i Venstre som risørvalgets store tape

Av

Innledningsvis vil jeg minne Hveem (burde være unødvendig) om at vi i Norge har et demokrati der de som er valgt inn i bystyret er blitt det i tråd med de lover og forskrifter som gjelder for valg. Alle er likeverdige i bystyret når valget er gjort.