Mens turistene i Risør kan koronasjekke seg lokalt ber Kragerø sine dra hjem

Av

Kragerø og andre kommuner langs kysten i Sør-Norge ber turister som kommer langveisfra om å dra hjem og teste seg dersom de føler koronasymptomer. Det skjer derimot ikke i Risør.