Selvforsynt Risørfamilie: – Dyrevelferd er en av grunnene til at vi gjør dette

Med et eget lite hushold ved Risørveien avler familien Dørsdal opp dyrene selv, og dyrker sine egne grønnsaker. Dette gjør de for miljøet, helsa og dyrevelferden.