Tillitsmannen Steinar Johansen

Begravelse og minnestund ble avholdt for Steinar Johansen i Frydendal kirke i dag.

Begravelse og minnestund ble avholdt for Steinar Johansen i Frydendal kirke i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MinneordLest i Frydendal kirke i Steinar Johansens begravelse i dag, fredag.

Steinar Johansen gjorde inntrykk på folk. Det er lett å se for seg Steinar slik han var; rutete skjorte, en tett grå manke, spretten og lett på foten, litt krum i ryggen, et fast håndtrykk, et varmt smil, en brummende stemme. Med stor evne til å ta inn stemninger i bredde fra dypt alvor til smil, latter og glede. Steinar brydde seg om folk og han brydde seg om samfunnet han levde i.

Steinars aller nærmeste sitter i dyp sorg og med et stort savn i dag. Vi er mange som står bak familien i savn og sorg. Venner, kolleger og medarbeidere, medlemmer i menighet og frivillighet.

Få var bedre egnet enn Steinar

Steinar Johansen arbeidet nesten hele sitt yrkesaktive liv i kommunene. En lang periode som økonomisjef, kontorsjef og fungerende rådmann i Risør kommune. Og en tilsvarende lang periode som leder av et revisjonsdistrikt som stadig økte i størrelse og oppgaver.

Noen kan kanskje tro at det er noe smått og uviktig med kommunesektoren, for eksempel i forhold til det statlige og nasjonale. Det er helt feil. Kommunene er grunnfjellet i samfunnet vårt. Alle bor i en kommune og det er i kommunene vi lever livene våre. Vi forvalter mye av skattebetalernes penger. I Risør kommune alene over en halv milliard kroner, i regionen vår flere milliarder. Dette er penger vi bruker på barn fra helsestasjon, til barnehage og skole. Vi ivaretar eldre og andre som trenger hjelp på sykehjem og i hjemmetjeneste. Vi møter mennesker i psykisk sykdom, ensomhet og fortvilelse. Ikke på avstand, men nær oss. Kommunene er oss, vi som lever sammen og møtes på butikken, i sangkoret, på fotballbanen eller i menigheten. Kommunene var rammen for Steinar Johansens yrkesliv, og få var bedre egnet enn Steinar til å ivareta kommunens store ansvar.

Han var grundig, streng og rettferdig

Norge er ett av verdens beste land å leve i. Vi skiller oss ut fra de fleste andre land på ett viktig område. Vi har enorm høy tillit mellom innbyggere, politikere og offentlig ansatte.  Vi betaler vår skatt med visshet om at pengene blir brukt til beste for oss alle. Vi velger våre politikere og ansetter nøkkelpersoner i kommunene med visshet om at de er tilliten verdig. Steinars jobb i økonomistyring og revisjon er avgjørende for å ivareta tilliten. Steinar var en tillitsmann, i ordets mest positive betydning. Han var både grundig, streng og rettferdig, men med en egen evne til å forstå folk som ville det beste. Han brukte kontrollen og revisjonen til å forbedre, forenkle der det var mulig og alltid se menneskene i systemet.

Med all denne viktige arbeidserfaringen, den store menneskekunnskapen og mye entusiasme ble Steinar valgt som varaordfører i Risør oktober 2015. Alt lå til rette for et nytt viktig kapittel i tillitsmannen Steinars liv. Slik gikk det dessverre ikke. Vi sitter med sorgen og savnet i dag. Men også med minner om et forbilde. Et forbilde vi kan minnes og hedre ved å fortsette å ivareta og forvalte tillit. Og huske på at kommunene ikke er et abstrakt system, men menneskene omkring oss.

Jeg lyser fred over Steinar Johansens minne.

Artikkeltags