Steinar Johansen til minne: Én av kommune-Norges bautaer

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MinneordVaraordfører Steinar Johansen fra Risør forlot oss søndag 12. november bare 67 år gammel. I nær to år kjempet han mot kreftsykdommen. I perioder i optimisme, men dessverre i de siste månedene med stadig forverret helse. Han var svært åpen om sin sykdom og fikk tilsvarende varm respons fra kjente og ukjente i hele sykdomsperioden.

Steinar Johansen ble valg til varaordfører i Risør i oktober 2015. Da var han nettopp blitt pensjonist og så fram til å skifte side fra kommunal forvaltning, økonomistyring og revisjon til lokalpolitikk. Han var listekandidat for Kristelig Folkeparti. Partivalget var ingen overraskelse. Han var leder av eldsterådet i Risør Frikirke og aktiv i menighetens mange praktiske gjøremål.

Han så fremover og hadde vyer

Da det politiske samarbeidet var klart etter kommunevalget i 2015, så jeg fram til et nært og godt samarbeid med Steinar. Han var pensjonist, men hadde enorm kunnskap om kommuner uten å være tilbakeskuende. Han så framover og hadde vyer. Dessuten var han fysisk sprek med turgåerens utholdenhet og swingdanserens lette fot og store sans for timing. Vi gledet oss begge til samarbeidet. Slik gikk det dessverre ikke. Etter noen få uker som varaordfører ble Steinar sykmeldt og han fikk konstatert kreft. Etter behandling så det ut til at kreften var borte. Vi planla en rask tilbakekomst i bystyresalen. Men så kom kreften tilbake. Interessen for kommunens ve og vel var der hele tiden for Steinar, men sykdommen viste sine tydelige tegn på kropp og sinn.

Steinar Johansen var én av kommune-Norges bautaer. Hans skikkelighet og grundighet ble kombinert med klokskap og et veljustert etisk kompass. Han hadde tid til andre, var oppmuntrende og delte raust med sine kunnskaper. Han tok ansvar, var til å stole på og utstrålte trygghet.

En avholdt leder

Med høyskoleutdanning i offentlig administrasjon hadde han først noen arbeidsår i Lørenskog kommune, før han i 1980 kom til Risør kommune som økonomisjef. Han var kontorsjef fra 1986 til 1991 og var også i en periode fungerende rådmann. Etter en ny periode som økonomisjef begynte han som leder av Risør og Tvedestrand Revisjonsdistrikt fra 1995. Seinere ble han assisterende revisjonssjef og revisjonssjef i Arendal Revisjonsdistrikt fram til 2015.

Steinar Johansen var en avholdt leder i ”revisjonen” (nå Aust-Agder Revisjon IKS) og han bygde opp og moderniserte revisjonstjenestene fra mer typisk regnskapskontroll til omfattende forvaltningskontroll og vurdering av måloppnåelse. Steinar var en grundig kontrollør, men brukte kontrollresultatene som grunnlag for analyse, læring og forbedringer. I hans revisjonstid vokste kommunenes oppgaver raskt målt i omfang og kompleksitet og innbyggernes forventninger økte tilsvarende. Steinar og revisjonen fulgte med utviklingen og ble en god medspiller for økt kvalitet og systematikk i alt det kommunene foretok seg.

Én av landets aller best kvalifiserte lokalpolitikere

Denne unike bakgrunnen skulle altså etter valget i 2015 danne grunnlag for en karriere som lokalpolitiker og varaordfører. Jeg våger påstanden at Steinar da måtte være én av landets aller best kvalifiserte og godt forberede lokalpolitikere. Han forsto også, og hadde sans for, politikkens vesen. Trolig hadde han i perioder undertrykt politikeren i seg, som nå kunne slippes fri.

Slik gikk det dessverre ikke. Vi minnes Steinar Johansen som en av kommune-Norges hedersmenn. Våre tanker går først og fremst til Steinars nærmeste familie og også hans mange nære venner og tidligere kolleger. Også bystyret i Risør er i sorg.

Fred over Steinar Johansens minne.

Artikkeltags