Myndighetene: Maks 15 elever per lærer i småskolen