Nå åpner sykehuset opp for besøk

I forbindelse med covid-19-situasjonen gjør SSHF daglige smittevernmessige vurderinger og avklarer hvilke tiltak som til enhver tid er forsvarlige.