Nå kan du nominere kandidater til kommunens vernepris

I fjor var det Lisa og Jens Martin Marcussen som fikk utdelt kommunens vernepris for sitt arbeid med å bevare lysthuset ''Paviljongen'' og dens omgivelser.

I fjor var det Lisa og Jens Martin Marcussen som fikk utdelt kommunens vernepris for sitt arbeid med å bevare lysthuset ''Paviljongen'' og dens omgivelser. Foto:

I 2018 delte Gjerstad kommune ut verneprisen for første gang. I år kan du nok en gang komme med forslag til kandidater og fristen er 1. juni.

DEL

Verneprisen fra kommunen blir delt ut til den/de kandidatene som har gjort en særlig fortjenestefull innsats med å stimulerer til vern av arkitektoniske- og kulturlandskapsverdier i Gjerstad kommune.

Alle kan komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Den som stikker av med kommunenes vernepris, får også tildelt 10.000 kroner.

Ordfører Inger Løite mener en slik pris har stor betydning for Gjerstad.

- Prisen håper jeg er med å bidra til folks bevissthet rundt dette og hvilken verdi det har for bygda. Det er viktig for ettertida å ta vare på historiske bygninger og hindre forfall. Det er også en pris som skal verdsette de som opprettholder gamle håndverkstradisjoner. Vi merker at interessen for dette øker, og det er bra, sier Løite.

I følge kommunen kan verneprisen tildeles for:

- God pleie og jevnt vedlikehold av enkelthus og anlegg med respekt for egenart og miljøverdi.

Omfattende rehabilitering, påbygging eller ombygging av enkelthus eller anlegg som har verneverdi. Det må her legges vekt på at planene har tatt tilstrekkelig hensyn til de antikvariske verdier knyttet til det opprinnelige anlegget. Det legges vekt på at eldrebygninger skal kunne fungere som bolig eller benyttes til annen virksomhet.

- Nybygg, enten enkeltbygg, eller gruppering av bygninger i verneverdige bygningsmiljøer.Det skal legges vekt på at prosjektene gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø skal være med på å heve den allmenne byggeskikk. Vern og istandsettelse av kulturlandskapselementer i en miljømessig sammenheng tillegges vekt.

- Omfattende arbeid med å restaurere, istandsette, og vedlikeholde kulturlandskap, kulturlandskapselementer som hager, rydningsrøyser, gamle ferdselsårer, trapper, og lignende.

- Lokale håndverkere som på et imponerende vis har tillært seg tradisjonshåndverksmetoder og i det daglige arbeidet bruker denne kunnskapen i sitt daglige virke slik at disse metodene benyttes og videreføres.

Begrunnede forslag til verneprisen for 2020 sendes enten på e-post til Gjerstad kommune eller i brev til Gjerstad kommune ved biblioteksjefen. Fristen er 1. juni.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken