– Nå må det nok en gang tegnes om, med de økonomiske konsekvenser det medfører for prosjektet

Arild Mathisen mener kommunen kunne spart mye penger på Tjenna-prosjektet ved å gjøre ting i riktig rekkefølge.

Arild Mathisen mener kommunen kunne spart mye penger på Tjenna-prosjektet ved å gjøre ting i riktig rekkefølge.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Faktorenes orden

Vi har alle lært at i matematikken er faktorenes orden likegyldig, men det er tydeligvis noen i kommunen som ikke har skjønt at i det praktiske liv gjelder ikke dette.

Da planene om helsehus på Tjenna ble vedtatt utredet, så fikk kommunen tegnet et forslag basert på et gitt romprogram. Etter dette ble det foretatt grunnundersøkelser som viste at det ikke var mulig å bygge der, og etter det ble det kjent at legene ikke ville være på Tjenna.

Da «ALLE» visste at det var svært vanskelige grunnforhold på Tjenna, burde selvfølgelig dette vært undersøkt FØR en begynner å planlegge et bygg. Konsekvensen av denne feilaktige rekkefølgen ble at kommunen brukte cirka 1,5 millioner kroner til prosjekteringskostnader på et prosjekt som ikke kunne realiseres på grunn av grunnforholdene. Følgelig resulterte dette i at kommunen «kastet bort» 1,5 millioner kroner – rett ut av vinduet.

... men i matematikken er 2x4 og 4x2 nøyaktig det samme.

Nå er det et nytt prosjekt på gang – omsorgsboliger i tilknytning til det gamle sykehuset. Det framgår av avisene at det har vært noe «fram og tilbake» i den saken. Etter å ha fått kjennskap til en uttalelse fra Agder fylkeskommune ved kulturminnevernseksjonen (dat. 20.03.20), forstår en at også i denne saken har rekkefølgen vært feil. Dette ved at fylkeskommunens kulturvernmyndigheter ikke har vært involvert i denne viktige saken på et tidligere tidspunkt. Da det aktuelle byggeområdet ligger delvis innenfor et bevaringsområde og grenser inntil verneplanen, burde det vært helt naturlig at fylkeskommunens kulturvernseksjon hadde vært kontaktet og involvert i prosjektet. Det framgår av nevnte uttalelse at det søkes om dispensasjon fra en rekke bestemmelser. Hva angår høyden uttales det følgende:

«Forslaget til nye omsorgsboliger tar imidlertid, etter kulturminnevernseksjonens vurdering, i for liten grad hensyn til det omkringliggende miljøet. Ønsket høyde mot Carstensens gate kan få uheldige konsekvenser for det godt bevarte miljøet og den intime atmosfæren som Risør besitter. Kulturminnevernseksjonen vurderer tiltaket til å komme i konflikt med regionale kulturminneverninteresser og fraråder at det gis dispensasjon fra ovennevnte bestemmelser.»

Videre konkluderer kulturminnevernseksjonen med følgende angående rivning av det bestående:

«Kulturminnevernseksjonen vurderer eksisterende omsorgsboliger til å være av høy arkitektur- og kulturhistorisk interesse på regionalt nivå. Dersom Risør kommune velger å godkjenne rivning, vil det innebære tap av et viktig element i norsk arkitekturhistorie. Kulturminnevernseksjonen fraråder derfor at omsorgsboligene rives.»

Da gjenstår det å se hvor tungt disse uttalelsene virker når kommunen er tiltakshaver. Men uansett, så må det nok en gang tegnes om, med de økonomiske konsekvenser det medfører for prosjektet.

Hadde kommunen endret rekkefølgen ved å konsultere vernemyndighetene på et tidligere tidspunkt, hadde kommunen også her spart betydelige beløp.

Arild Mathisen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken