Nå starter innløsingen av boliger langs nye E18 østover

Nye Veier setter nå i gang med grunnerverv langs den nye E18 mellom Tvedestrand og Dørdal. I første omgang er det boliger som vil innløses.